top of page

Бидний түүх

BU-GATA-г 1992 онд бага орлоготой иргэдийг орон сууцны хорооллоос нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг зогсоох зорилгоор латин түрээслэгчдийн бүлэг зохион байгуулж, бүтээжээ. Байгууллага улам бүр нэмэгдэхийн хэрээр оршин суугчид олон нийтийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн BU-GATA-ийн анхаарлыг өргөжүүлж эхэлсэн бөгөөд 1998 онд Букингемийн Залуучуудын бригадыг (BYB) бий болгосноор залуучуудын манлайллыг хөгжүүлэх өөр нэг хэрэгцээг хангаж эхэлсэн. 2010 онд BU-GATA нь бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан Junior BYB хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.

BU-GATA нь Виржиниа мужийн Арлингтон округт байрлах хямд орон сууц үйлдвэрлэх, хадгалах чиглэлээр түншүүд, бусад олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.

BU-GATA нь Арлингтон дүүргийн түрээслэгчдийн нийгэмлэгтэй хамтран түрээслэгчдэд түрээслэгчийн эрх, үүрэг, газар эзэмшигчийн эрх, үүрэг хариуцлагын талаар мэдлэг олгох, түрээслэгчдэд түрээслэх явцад гарч болох тул түрээслэгчдийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдлэг олгох зорилгоор ажилладаг.

bottom of page