top of page

Букингемийн Залуучуудын бригад

BU-GATA Est. 1992

Хар тугалга. Боловсрол. Өмгөөлөгч. Оролц.

Арлингтоны талаар мэдээлэлтэй түрээслэгчид ба удирдагчдыг бий болгох.

Our 
Mission

BU-GATA’s mission is to advance and defend the rights and interests of Arlington’s tenants by empowering them and working together

to preserve affordable housing and the economic and cultural diversity of the community.

Хөтөлбөрүүд

BU-GATA нь Арлингтон хотын түрээслэгчдийн нийгэмлэгийг орлогын бүх түвшинд аюулгүй, боломжийн, хямд үнэтэй орон сууц барихыг зөвлөж байна.

BU-GATA нь Арлингтон, Вашингтон мужийн түрээсийн зах зээл дэх бүх түрээслэгчдэд мэдээлэл сайтай түрээслэгчдийг дэмжих, цаашлаад хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, тэдний эрхийг хэрэгжүүлж, мужийн орон сууцны боломжийн нөхцлийг олж авах, хадгалахад тэдний үүрэг ролийг ойлгодог.

Түрээсийн орон сууцтай холбоотой асуулт байвал BU-GATA-тай холбоо бариарай.

Үйл явдал

BU-GATA нь жил бүр хоёр нийтийн арга хэмжээ, Букингемийн олон нийтийн наадам, Букингемийн баярын үдэшлэг зохион байгуулдаг.

Нөөц

Үйлчилгээ болон бусад чухал мэдээлэл, зарлалууд.

ХОЛБОО БАРИХ УТАС

Mailing Address:

 

P.O. Box 3824 Arlington, VA 22203

Tenant Outreach Office:

4108 N. 4th St. 

Arlington, VA 22203

(Lobby)

T e l : 7/0/3 - 4/6/5 - 5/5/7/0

Youth Programs Office: 

4324 N. 4th St. #1

Arlington, VA 22203

(Cesar Chavez Community Center)

T e l : 5/7/1 - 4/8/3 - 0/3/4/5

contact
bottom of page