top of page

Букингемийн Залуучуудын бригад

BU-GATA Est. 1992

Хар тугалга. Боловсрол. Өмгөөлөгч. Оролц.

Арлингтоны талаар мэдээлэлтэй түрээслэгчид ба удирдагчдыг бий болгох.

Хөтөлбөрүүд
 

BU-GATA нь Арлингтон хотын түрээслэгчдийн нийгэмлэгийг орлогын бүх түвшинд аюулгүй, боломжийн, хямд үнэтэй орон сууц барихыг зөвлөж байна.

BU-GATA нь Арлингтон, Вашингтон мужийн түрээсийн зах зээл дэх бүх түрээслэгчдэд мэдээлэл сайтай түрээслэгчдийг дэмжих, цаашлаад хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, тэдний эрхийг хэрэгжүүлж, мужийн орон сууцны боломжийн нөхцлийг олж авах, хадгалахад тэдний үүрэг ролийг ойлгодог.

Түрээсийн орон сууцтай холбоотой асуулт байвал BU-GATA-тай холбоо бариарай.

Үйл явдал
 

BU-GATA нь жил бүр хоёр нийтийн арга хэмжээ, Букингемийн олон нийтийн наадам, Букингемийн баярын үдэшлэг зохион байгуулдаг.

Нөөц

Үйлчилгээ болон бусад чухал мэдээлэл, зарлалууд.

Бидний даалгавар

BU-GATA нь Арлингтоны залуучууд болон насанд хүрэгчдэд боловсрол, орон сууцны хүртээмж, бага орлоготой цагаачдын нийгэмлэг дэх иргэний оролцоог хангахад чиглэсэн боловсрол, манлайллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрөөр дамжуулан үйлчилдэг нийгэмд суурилсан байгууллага юм.

ХОЛБОО БАРИХ УТАС

Mailing Address:

 

P.O. Box 3824 Arlington, VA 22203

Tenant Outreach Office:

4108 N. 4th St. 

Arlington, VA 22203

(Lobby)

T e l : 7/0/3 - 4/6/5 - 5/5/7/0

Youth Programs Office: 

4324 N. 4th St. #1

Arlington, VA 22203

(Cesar Chavez Community Center)

T e l : 5/7/1 - 4/8/3 - 0/3/4/5

contact
bottom of page